Sinh năm 1986 Bính Dần hợp làm ăn với tuổi nào để được thuận lợi

Sinh năm 1986 Bính Dần nên lấy người tuổi gì hợp nhất?

Bạn đang có dự định kinh doanh, buôn bán hay hợp tác làm ăn với một ai đó mà đang thắc mắc xem sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào ? Sau đây binhdan1986.com sẽ cùng với bạn tìm hiểu xem tuổi nào thích hợp làm ăn với tuổi Bính Dần của bạn.

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu rằng có 2 vấn đề đó là tuổi 1986 muốn làm ăn thì có chia ra làm nữ mạng và nam mạng. Chúng ra sẽ xem xét từng mạng nhé :

  • Nam tuổi Bính Dần kết hợp làm ăn với tuổi nào ?

 • Xem tuổi làm ăn nam mạng Bính Dần 1986 và 1976 Bính Thìn

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương ThổTương Sinh (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : BínhBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : ThìnTứ Đức Hợp (2/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khôn – Cung người kia : KhônPhục Vị (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thổ – Thiên Mệnh năm sinh người kia : ThổBình Hòa

(1/2 điểm)

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 8/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 • Xem tuổi làm ăn nam mạng Bính Dần 1986 và 1978 Canh Ngọ

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương HỏaBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : CanhBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : NgọTam Hợp (2/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khôn – Cung người kia : CấnSinh Khí (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thổ – Thiên Mệnh năm sinh người kia : ThổBình Hòa

(1/2 điểm)

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 7/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

(“sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào”)
 • Xem tuổi làm ăn nam mạng Bính Dần 1986 và 1990 Canh Ngọ

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương HỏaBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : CanhBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : NgọTam Hợp (2/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khôn – Cung người kia : CấnSinh Khí (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thổ – Thiên Mệnh năm sinh người kia : ThổBình Hòa

(1/2 điểm)

 

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 7/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 

  • Nữ tuổi Bính Dần hợp với tuổi nào trong làm ăn?

 

 • Xem tuổi làm ăn nữ mạng Bính Dần 1986 và 1976 Bính Thìn

 

 

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương ThổBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : BínhBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : Thìn ⇒ Tứ Đức Hợp (2/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khảm – Cung người kia : CànLục Sát (0/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thủy – Thiên Mệnh năm sinh người kia : KimTương Sinh

(2/2 điểm)

 

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 7/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 

(“sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào”)

 

 

 • Xem tuổi làm ăn nữ mạng Bính Dần 1986 và 1978 Mậu Ngọ

 

 

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương HỏaBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : MậuTương Sinh (2/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : NgọTam Hợp (2/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khảm – Cung người kia : TốnSinh Khí (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thủy – Thiên Mệnh năm sinh người kia : MộcTương Sinh

(2/2 điểm)

 

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 9/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 

 • Xem tuổi làm ăn nữ mạng Bính Dần 1986 và 1979 Kỷ Mùi

 

 

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương HỏaBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : KỷTương Sinh (2/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : MùiBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khảm – Cung người kia : Chấn Thiên Y (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thủy – Thiên Mệnh năm sinh người kia : MộcTương Sinh

(2/2 điểm)

 

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 8/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 

(“sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào”)

 

 

 • Xem tuổi làm ăn nữ mạng Bính Dần 1986 và 1987 Đinh Mão

 

 

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương HỏaBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : ĐinhBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : MãoBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khảm – Cung người kia : Tốn Sinh Khí (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thủy – Thiên Mệnh năm sinh người kia : MộcTương Sinh

(2/2 điểm)

 

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 7/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 

 • Xem tuổi làm ăn nữ mạng Bính Dần 1986 và 1988 Mậu Thìn

 

 

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương MộcTương Sinh (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : MậuTương Sinh (2/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : ThìnTứ Đức Hợp (2/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khảm – Cung người kia : Chấn Thiên Y (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thủy – Thiên Mệnh năm sinh người kia : MộcTương Sinh

(2/2 điểm)

 

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 10/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 

(“sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào”)

 

 

 • Xem tuổi làm ăn nữ mạng Bính Dần 1986 và 1990 Canh Ngọ

 

 

Xét theo Mệnh

Mệnh bạn: Dương Hỏa – Mệnh người kia: Dương ThổTương Sinh (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Can

Thiên Can bạn: Bính – Thiên Can người kia : CanhBình Hòa (1/2 điểm)

Xét theo Địa Chi

Địa Chi bạn: Dần – Địa Chi người kia : NgọTam Hợp (2/2 điểm)

Xét theo Cung

Cung bạn :Khảm – Cung người kia : Khảm Phục Vị (2/2 điểm)

Xét theo Thiên Mệnh Năm Sinh

Thiên Mệnh năm sinh bạn : Thủy – Thiên Mệnh năm sinh người kia : ThủyBình Hòa

(1/2 điểm)

 

Tổng điểm hợp làm ăn của hai bạn : 8/10

Hai người kết hợp làm ăn thì công việc sẽ thuận lợi, tiền tài cứ thế mà theo vào túi của hai người. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ này để có thể tiến xa hơn nữa trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi của bạn “sinh năm 1986 hợp làm ăn với tuổi nào ?”. Việc xem xét sinh năm 1986 làm ăn với tuổi nào hợp thì được chia thành nam mạng và nữ mạng. Để xem xét liệu hai người có hợp tuổi làm ăn không thì cần dựa trên các yếu tố: mệnh, thiên can, địa chi, cung, niên mệnh năm sinh . Mong rằng sau bài viết này bạn có thể biết được tuổi làm hợp với tuổi Bính Dần 1986 của bạn nhất để kết hợp làm ăn.

 

Xem thêm: Bạn tuổi Bính Dần có thể bạn quan tâm tới các vấn đề sau

Nữ sinh năm 1986 Bính Dần nên lấy chồng năm nào để hợp tuổi vợ chồng

Sinh năm 1986 Bính Dần lấy vợ tuổi gì hợp, vợ chồng được hạnh phúc

Incoming search terms:

 • tuoi 1986 lay chong hop tuoi gi
 • tuoi binh dan 1986 lay vo tuoi sưu 1985 co hơp ko
 • tuôi bính dần nữ mạng 2019